محتوا با برچسب خدمت خالصانه.

همه مسئولان نظام روزی از دنیا می روند
یادداشت /
همه مسئولان نظام روزی از دنیا می روند
حجت الاسلام خوشنام در یاددداشتی آورده است:آن درسی که از واقعه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی باید گرفت خدمت خالصانه به مردم است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب خدمت خالصانه.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب خدمت خالصانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب خدمت خالصانه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد