محتوا با برچسب حضرت علی اکبر.

مقام حضرت علی اکبر(ع) از زبان حضرت امام (ره)
تجربه توسل به حضرت علی اکبر(ع)؛
مقام حضرت علی اکبر(ع) از زبان حضرت امام (ره)
روزی معاویه به اطرافیان خود گفت: به نظر شما سزاوارترین و شایسته ترین فرد امت به امر خلافت کیست؟ اطرافیان گفتند: جز تو کسی را سزاوارتر به امر خلافت نمی شناسیم! معاویه گفت: این چنین نیست.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حضرت علی اکبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حضرت علی اکبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حضرت علی اکبر.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد