محتوا با برچسب حجت الاسلام هاشمی.

همه مسئولان نظام روزی از دنیا می روند
یادداشت /
همه مسئولان نظام روزی از دنیا می روند
حجت الاسلام خوشنام در یاددداشتی آورده است:آن درسی که از واقعه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی باید گرفت خدمت خالصانه به مردم است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب حجت الاسلام هاشمی.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب حجت الاسلام هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب حجت الاسلام هاشمی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد