محتوا با برچسب جهیزیه.

مدیرکل کمیته امداد استان یزد:
16 میلیارد ریال کمک هزینه تأمین جهیزیه و هدیه ازدواج به نیازمندان یزدی پرداخت شد
مديركل كميته امداد استان يزد گفت: سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد ریال کمک هزینه تأمین جهیزیه و هدیه ازدواج به ۷۰۰ مددجوی تحت حمایت و نیازمند موردی غیرتحت پوشش پرداخت شده است.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان یزد:
پرداخت کمک هزینه ازدواج به بیش از 130 نوعروس در 6 ماه گذشته
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) استان یزداز پرداخت کمک هزینه تهیه جهیزیه به 137 نوعروس در 6 ماه گذشته خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جهیزیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جهیزیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جهیزیه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد