محتوا با برچسب جشن تولد ایتام.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم گفت: همزمان با ولادت امیر المؤمنین علی (ع) جشن تولد ٣۴ نفر از پسران ایتام کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم برگزار شد.
5989818_414.jpg
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم گفت: همزمان با ولادت امیر المؤمنین علی (ع) جشن تولد ٣۴ نفر از پسران ایتام کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم برگزار شد.
برگزاری جشن تولد ایتام در خاتم
برگزاری جشن تولد ایتام در خاتم
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم گفت: همزمان با ولادت امیر المؤمنین علی (ع) جشن تولد ٣۴ نفر از پسران ایتام کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان خاتم برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب جشن تولد ایتام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب جشن تولد ایتام.

گزارش گزارش

محتوا با برچسب جشن تولد ایتام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد