محتوا با برچسب تودیع و معارفه بخشدار مرکزی.

اشتغالزایی روستایی؛ راهی برای کاهش مهاجرت روستاییان به شهر
معاون سیاسی استاندار یزد مطرح کرد:
اشتغالزایی روستایی؛ راهی برای کاهش مهاجرت روستاییان به شهر
معاون سیاسی استانداری گفت::بخشداران بايد توان خود را براي استفاده از ظرفيت روستاها در صنايع تبديلي و دستي، كشاورزي، معادن بكار گيرند تا شاهد رونق اقتصاد روستايي و ايجاد اشتغال و كاهش مهاجرت روستاييان به شهرها باشيم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تودیع و معارفه بخشدار مرکزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تودیع و معارفه بخشدار مرکزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تودیع و معارفه بخشدار مرکزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد