محتوا با برچسب تفریظ رهبر انقلاب.

متن تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب
متن تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب "فرنگیس" منتشر شد
هفتمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع بررسی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس برگزار شد‌، در این مراسم تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب «فرنگیس» رونمایی شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تفریظ رهبر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تفریظ رهبر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تفریظ رهبر انقلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد