محتوا با برچسب تحریم های اقتصادی.

تحریم‌های سخت اقتصادی؛نتیجه اقدامات فتنه گران در سال 88/ضرورت پاسخ به شبهات در فضاهای حقیقی و مجازی
در نشست کمیته اطلاع رسانی 9 دی در یزد مطرح شد
تحریم‌های سخت اقتصادی؛نتیجه اقدامات فتنه گران در سال 88/ضرورت پاسخ به شبهات در فضاهای حقیقی و مجازی
زارع تحریم‌های سخت اقتصادی را حاصل اقدامات فتنه گران در سال 88 عنوان کرد و افزود: یکی از بخش‌هایی که در بحث فتنه مغفول مانده بحث مشکلات اقتصادی ناشی از فتنه است چراکه دشمنان نظام که در حال تسلیم شدن بودند با این اقدامات مجدداً امیدوار شده و روزبه‌روز...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تحریم های اقتصادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تحریم های اقتصادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تحریم های اقتصادی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد