محتوا با برچسب تبليغات اسلامي.

7 روحاني غیر بومی به نقاط مختلف خاتم اعزام شدند
همزمان با دهه آخر ماه صفر
7 روحاني غیر بومی به نقاط مختلف خاتم اعزام شدند
به مناسبت دهه آخر ماه صفر 7 روحاني و مبلغ غیر بومی اعزامي از دفتر تبلیغات،اوقاف و طرح هجرت به روستاها و بخش هاي شهرستان خاتم اعزام شدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب تبليغات اسلامي.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب تبليغات اسلامي.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب تبليغات اسلامي.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد