محتوا با برچسب بی سواد.

یزد رتبه نخست کشوری در طرح باسوادی اولیای بی‌سواد دانش‌آموزان را کسب کرد
معاون سواد‌آموزی یزد:
یزد رتبه نخست کشوری در طرح باسوادی اولیای بی‌سواد دانش‌آموزان را کسب کرد
معاون سوادآموزی اداره‌کل آموزش و پرورش یزد با اشاره به ضرورت رفع کامل بی‌سوادی در استان یزد گفت: در سال گذشته بیش از ۵ هزار نفر توسط معاونت سواد‌آموزی آموزش و پرورش یزد با سواد شدند.
3 درصد یزدی ها هنوز بی سواد هستند
علی رغم رشد 20درصدی آموزش سوادآموزی در استان؛
3 درصد یزدی ها هنوز بی سواد هستند
معاون سواد آموزی آموزش و پرورش یزد: میزان افراد بی سواد در استان یزد 3 درصد می باشد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بی سواد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بی سواد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بی سواد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد