محتوا با برچسب بهداشت و درمان.

شهرستان 40 هزار نفری خاتم همچنان از وجود پزشک متخصص قلب بی بهره است
گزارشی از نبود پزشک متخصص قلب در خاتم؛
شهرستان 40 هزار نفری خاتم همچنان از وجود پزشک متخصص قلب بی بهره است
شهرستان خاتم با جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر، از وجود پزشک متخصص قلب محروم است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بهداشت و درمان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بهداشت و درمان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد