محتوا با برچسب بهداشت و درمان.

وضعیت بهداشت و درمان مروست اسف بار است
رئیس شورای اسلامی بخش مروست:
وضعیت بهداشت و درمان مروست اسف بار است
رئیس شورای اسلامی بخش مروست در دیدار با نماینده مردم خاتم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت بهداشت و درمان مروست اسف بار است.
شهرستان 40 هزار نفری خاتم همچنان از وجود پزشک متخصص قلب بی بهره است
گزارشی از نبود پزشک متخصص قلب در خاتم؛
شهرستان 40 هزار نفری خاتم همچنان از وجود پزشک متخصص قلب بی بهره است
شهرستان خاتم با جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر، از وجود پزشک متخصص قلب محروم است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بهداشت و درمان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بهداشت و درمان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد