محتوا با برچسب بهداشت و درمان.

ضرورت توجه بیشتر به بخش بهداشت و درمان خاتم
یادداشت/
ضرورت توجه بیشتر به بخش بهداشت و درمان خاتم
کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی، نبود بیمارستان تخصصی، کمبود متخصص و نبود فوق تخصص، اندوهی سنگین تر از بیماری بر دل بیماران خاتم نشانده است.
وضعیت بهداشت و درمان مروست اسف بار است
رئیس شورای اسلامی بخش مروست:
وضعیت بهداشت و درمان مروست اسف بار است
رئیس شورای اسلامی بخش مروست در دیدار با نماینده مردم خاتم در مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت بهداشت و درمان مروست اسف بار است.
شهرستان 40 هزار نفری خاتم همچنان از وجود پزشک متخصص قلب بی بهره است
گزارشی از نبود پزشک متخصص قلب در خاتم؛
شهرستان 40 هزار نفری خاتم همچنان از وجود پزشک متخصص قلب بی بهره است
شهرستان خاتم با جمعیتی بالغ بر 40 هزار نفر، از وجود پزشک متخصص قلب محروم است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بهداشت و درمان.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بهداشت و درمان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد