محتوا با برچسب بسیج مهندسین.

تأسیس اولین اندیشکده اقتصاد، فناوری و صنعت در یزد
رئیس سازمان بسیج مهندسین یزد عنوان کرد
تأسیس اولین اندیشکده اقتصاد، فناوری و صنعت در یزد
رئیس سازمان بسیج مهندسین یزد گفت: چالش های اقتصاد کشور از نوع مدیریتی هستند به این معنا که می توان با مدیریت یکپارچه و پویا این مشکلات را رفع کرد.
نخستین جشنواره آب، اقتصادمقاومتی و تجارب برتر در یزد برگزار می شود
به همت بسیج مهندسین صنعتی استان یزد؛
نخستین جشنواره آب، اقتصادمقاومتی و تجارب برتر در یزد برگزار می شود
رئیس بسیج مهندسین صنعتی استان یزد از برگزاری اولین جشنواره آب، اقتصاد مقاومتی و تجارب موفق خبر داد.
تداوم حماسه آفرینی بسیجیان یزد این بار در اقتصاد و درمان
گزارشی از فعالیت جهادگران بسیجی یزد؛
تداوم حماسه آفرینی بسیجیان یزد این بار در اقتصاد و درمان
آذر همیشه با نام بسیج آغار می شود، بسیجی که در چند سال اخیر معنای متفاوتی پیدا کرده است و این شجره طیبه توانایی خود را در عرصه های وسیع به اثبات برساند.
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد:
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد گفت: نگاه بسیج مهندسین استان یزد برای مسئله آب نگاهی کشوری است و تنها به استان منحصر نمی شود و معتقد است با نگاهی یکپارچه می توان مسئله آب را حل کرد
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد:
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد گفت: نگاه بسیج مهندسین استان یزد برای مسئله آب نگاهی کشوری است و تنها به استان منحصر نمی شود و معتقد است با نگاهی یکپارچه می توان مسئله آب را حل کرد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بسیج مهندسین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بسیج مهندسین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بسیج مهندسین.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد