محتوا با برچسب برادر شهید.

شعر ۹ دی/ کسی رهبر به جز “سید علی ” نیست
حماسه 9 دی
شعر ۹ دی/ کسی رهبر به جز “سید علی ” نیست
این شعر، سروده آقای مهدی علی محمدی برادر یک شهید است که در اشعار خود به لایه‌های انتظار، مباحث مربوط به یک فرد منتظر، و بصیرت منتظران می‌پردازد. وی در شعر خود که در نخستین سالروز حماسه «۹ دی» سروده است، به وقایع روز عاشورا و پاسخ ملت بابصیرت و...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب برادر شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب برادر شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب برادر شهید.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد