محتوا با برچسب بخشداران.

اشتغالزایی روستایی؛ راهی برای کاهش مهاجرت روستاییان به شهر
معاون سیاسی استاندار یزد مطرح کرد:
اشتغالزایی روستایی؛ راهی برای کاهش مهاجرت روستاییان به شهر
معاون سیاسی استانداری گفت::بخشداران بايد توان خود را براي استفاده از ظرفيت روستاها در صنايع تبديلي و دستي، كشاورزي، معادن بكار گيرند تا شاهد رونق اقتصاد روستايي و ايجاد اشتغال و كاهش مهاجرت روستاييان به شهرها باشيم.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بخشداران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بخشداران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بخشداران.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد