محتوا با برچسب اکرم فداکار.

بانوان در هر شغلی که باشند، متعهدانه عمل می‌کنند/ حجاب؛ ارزش دینی و اجتماعی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد:
بانوان در هر شغلی که باشند، متعهدانه عمل می‌کنند/ حجاب؛ ارزش دینی و اجتماعی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد گفت: تمام توانم را به کار می گیرم تا علاوه بر انجام وظایف خود به عنوان یک زن الگوی خوبی برای دیگر بانوان استان باشم .

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اکرم فداکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اکرم فداکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اکرم فداکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد