محتوا با برچسب انجمن زندانهای خاتم.

اشتغالزایی ۷۰ نفری انجمن حمایت از زندانیان خاتم/خانواده های زندانیان نیازمند حمایت خیرین
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خاتم مطرح کرد
اشتغالزایی ۷۰ نفری انجمن حمایت از زندانیان خاتم/خانواده های زندانیان نیازمند حمایت خیرین
مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان خاتم گفت: این انجمن در اولین سال تاسیس با حمایت از خانواده های زندانیان شهرستان و زیرپوشش قرار دادن آنان توانسته است برای ۷۰ نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب انجمن زندانهای خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب انجمن زندانهای خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد