محتوا با برچسب اصحاب فتنه.

پررویی هم حدی دارد/ ظلم فراموش‌ناشدنی اصحاب فتنه به مردم و نظام/ بصیرت مردم بیشتر از گذشته شده است
رئیس قوه قضائیه:
پررویی هم حدی دارد/ ظلم فراموش‌ناشدنی اصحاب فتنه به مردم و نظام/ بصیرت مردم بیشتر از گذشته شده است
رئیس قوه قضائیه در آستانه سالگرد «حماسه ۹ دی» این رویداد را «حادثه‌ای عظیم» توصیف و اظهار کرد حرکت مردمی ۹ دی بساط فتنه را یکجا جمع کرد.
چه کسي بايد شرمنده باشد؟!
حسین شریعتمداری
چه کسي بايد شرمنده باشد؟!
این روزها برخي از اصحاب فتنه و دست‌اندرکاران دولت‌هاي موسوم به سازندگي و اصلاحات با استناد به برخي از ايرادهاي جدي و مواضع غيراصولي دولت آقاي احمدي‌نژاد که طي دو سال گذشته بروز و ظهور داشته است،

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اصحاب فتنه.

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اصحاب فتنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اصحاب فتنه.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد