محتوا با برچسب استاندار غیر بومی.

سیاست به کارگیری استاندار غیربومی در یزد غلط است/آب و بیکاری؛اولویت های کاری استاندار جدید
کارشناس برجسته مسائل سیاسی در یزد:
سیاست به کارگیری استاندار غیربومی در یزد غلط است/آب و بیکاری؛اولویت های کاری استاندار جدید
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد گفت: ظاهرا و طبق گفته‌های غیر رسمی، استاندار غیر بومی برای استان یزد در نظر گرفته شده که سیاستی غلط است و نمی‌تواند نتیجه خوبی برای استان به همراه داشته باشد.
کرسی استانداری یزد جایی برای فرد غیربومی نیست
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس؛
کرسی استانداری یزد جایی برای فرد غیربومی نیست
نماینده مردم ابرکوه، مهریز، خاتم، بافق و بهاباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انتخاب استاندار غیر بومی تبعات زیانباری را برای استان در پی خواهد داشت گفت: با وجود نیرو های قوی و قابل اعتماد نباید اجازه داد استانداری غیر بومی بر کرسی استانداری...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب استاندار غیر بومی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب استاندار غیر بومی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب استاندار غیر بومی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد