محتوا با برچسب اخلاص.

 دلگرمی مردم به نظام وابسته به اتحاد مسئولین است/در روز 9دی دنیا حساب کار خود را کرد
امام جمعه هرات:
دلگرمی مردم به نظام وابسته به اتحاد مسئولین است/در روز 9دی دنیا حساب کار خود را کرد
امام جمعه هرات در خطبه های این هفته نماز جمعه گفت:دلگرمی مردم به نظام جمهوری اسلامی به اتحاد و همدلی میان مسئولین وابسته است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب اخلاص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب اخلاص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب اخلاص.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد