محتوا با برچسب آیت الله هاشمی شاهرودی.

نگاهی به زندگی سیاسی و علمی آیت‌الله هاشمی شاهرودی
مردی فراتر از جناح‌ها؛
نگاهی به زندگی سیاسی و علمی آیت‌الله هاشمی شاهرودی
آنچه نقش آیت الله شاهرودی را در جایگاه سیاسی کشور اهمیت می‌بخشد حضور وی در ارکان اصلی و مختلف نظام بوده است.
فتوای مرجعیت و علما مردم عراق را در مقابل فتنه داعش بیدار کرد
آیت الله هاشمی شاهرودی:
فتوای مرجعیت و علما مردم عراق را در مقابل فتنه داعش بیدار کرد
نائب رئیس اول خبرگان رهبری گفت: باید مسائل پشت پرده سیاسی جریان تکفیری را که از اغراض اسرائیل، آمریکا، عربستان و ترکیه ناشی می‌شود را تبیین کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آیت الله هاشمی شاهرودی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آیت الله هاشمی شاهرودی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آیت الله هاشمی شاهرودی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد