محتوا با برچسب آیت الله رفسنجانی.

آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دار فانی را وداع گفت
در 82 سالگی و به دلیل عارضه قلبی؛
آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی دار فانی را وداع گفت
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سن 82 سالگی دار فانی را وداع گفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آیت الله رفسنجانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آیت الله رفسنجانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آیت الله رفسنجانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد