محتوا با برچسب آموزشکده امین خاتم.

فارغ التحصیلی بیش از هزار دانشجو در آموزشکده امین/جذب 70 درصدی دانشجویان فنی در بازار کار
در گفتگو با طنین خاتم مطرح شد:
فارغ التحصیلی بیش از هزار دانشجو در آموزشکده امین/جذب 70 درصدی دانشجویان فنی در بازار کار
رئیس آموزشکده فنی امین در مصاحبه اختصاصی با سایت طنین خاتم به تشریح عملکرد این آموزشکده پرداخت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آموزشکده امین خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آموزشکده امین خاتم.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد