محتوا با برچسب آب چاه های کشاورزی.

آب شرب بافق و اردکان با آب چاه‌های کشاورزی مخلوط است/افزایش احتمال قطعی آب در یزد
صباغیان:
آب شرب بافق و اردکان با آب چاه‌های کشاورزی مخلوط است/افزایش احتمال قطعی آب در یزد
نماینده بزرگترین حوزه انتخابیه کشور گفت: با وضعیتی که پیش می‌رود چنانچه تدبیری اندیشیده نشود قطعی آب در استان یزد خواهیم داشت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب چاه های کشاورزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب چاه های کشاورزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آب چاه های کشاورزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد