محتوا با برچسب آب و فاضلاب.

تمام آب مصرفی مردم یزد در زمستان هم وابسته به آب انتقالی است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد:
تمام آب مصرفی مردم یزد در زمستان هم وابسته به آب انتقالی است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: در فصا سرما نیز تمام آب مصرفی شهروندان یزدی از آب انتقالی تامین می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب و فاضلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب و فاضلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آب و فاضلاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد