محتوا با برچسب آب انتقالی به یزد.

سهم آب انتقالی زاینده‌رود به یزد را کم می کنیم!
رییس مجمع نمایندگان اصفهان:
سهم آب انتقالی زاینده‌رود به یزد را کم می کنیم!
رییس مجمع نمایندگان اصفهان گفت: رییس مجمع نمایندگان اصفهان با تاکید بر اینکه مصوبه شورای عالی آب باید توسط وزارت نیرو جدی تر گرفته شود، گفت: در حالیکه اکنون سهم آب شرب مردم اصفهان بسیار کم شده است باید از سهم آب انتقالی به یزد نیز کم کنیم تا عدالت در...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب انتقالی به یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب انتقالی به یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آب انتقالی به یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد