محتوا با برچسب آب انتقالی.

تمام آب مصرفی مردم یزد در زمستان هم وابسته به آب انتقالی است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد:
تمام آب مصرفی مردم یزد در زمستان هم وابسته به آب انتقالی است
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: در فصا سرما نیز تمام آب مصرفی شهروندان یزدی از آب انتقالی تامین می‌شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب انتقالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب انتقالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آب انتقالی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد