محتوا با برچسب آب استان یزد.

برداشت 130درصدی آب، سالانه موجب بیش از 250 میلیون مترمکعب کسری مخزن می شود/کاهش 90درصدی بارندگی در یزد
مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای یزد:
برداشت 130درصدی آب، سالانه موجب بیش از 250 میلیون مترمکعب کسری مخزن می شود/کاهش 90درصدی بارندگی در یزد
مدیرعامل سازمان آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه علی‌رغم خشک‌سالی مصرف آب در یزد کاهش پیدا نکرده است، گفت: وضعیت کنونی یزد حاصل 10 سال خشک‌سالی و 40 سال برداشت بی‌رویه است.
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد:
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد گفت: نگاه بسیج مهندسین استان یزد برای مسئله آب نگاهی کشوری است و تنها به استان منحصر نمی شود و معتقد است با نگاهی یکپارچه می توان مسئله آب را حل کرد
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد:
استان یزد نیازمند تغییر نوع نگاه به صنایع است/طرح های جدید بسیج برای آب استان یزد
مسئول بسیج مهندسین صنعت استان یزد گفت: نگاه بسیج مهندسین استان یزد برای مسئله آب نگاهی کشوری است و تنها به استان منحصر نمی شود و معتقد است با نگاهی یکپارچه می توان مسئله آب را حل کرد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب آب استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب آب استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب آب استان یزد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد