نفهميدم چه شده بود که گفتند حبيبت با تو كار دارد. او جان من بود كه تا ندايش به گوش مي‌رسيد لبيك من به سوي او پرّان مي‌شد. اما اينبار دلم كمي مي‌لرزيد انگار چيزي فهميده بود.
در گفتگو با طنین خاتم مطرح شد:
ezdevaj -Ali-fateme (11)-1.jpg
نفهميدم چه شده بود که گفتند حبيبت با تو كار دارد. او جان من بود كه تا ندايش به گوش مي‌رسيد لبيك من به سوي او پرّان مي‌شد. اما اينبار دلم كمي مي‌لرزيد انگار چيزي فهميده بود.
در گفتگو با طنین خاتم مطرح شد:
ezdevaj -Ali-fateme (11).jpg
در گفتگو با طنین خاتم مطرح شد:
download-47.jpg
در گفتگو با طنین خاتم مطرح شد:
download (1)-12-1.jpg
در گفتگو با طنین خاتم مطرح شد:
2_Untitled-2.jpg
در گفتگو با طنین خاتم مطرح شد:
اب-و-آینه.jpg
ماجرای ازدواج حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) از زبان امام رضا(ع)
ماجرای ازدواج حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) از زبان امام رضا(ع)
نفهميدم چه شده بود که گفتند حبيبت با تو كار دارد. او جان من بود كه تا ندايش به گوش مي‌رسيد لبيك من به سوي او پرّان مي‌شد. اما اينبار دلم كمي مي‌لرزيد انگار چيزي فهميده بود.
فراگیری مشروطه شناسی؛ توسط فعالان فرهنگی یزد
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
فراگیری مشروطه شناسی؛ توسط فعالان فرهنگی یزد
کارگاه مشروطه شناسی از سوی دفتر فرهنگی 57 در یزد برگزار شد.
دکتر عرب خردمند گفت: اگر کسی به خاطر کسب ثروت و شهرت به دنبال پزشکی باشد فایده ای ندارد.
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
IMG_8823-1-1.jpg
دکتر عرب خردمند گفت: اگر کسی به خاطر کسب ثروت و شهرت به دنبال پزشکی باشد فایده ای ندارد.
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
255-1-1.jpg
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۱-۰۴-۴۰-1.jpg
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
IMG_8842-1.JPG
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۱-۰۴-۲۷-1.jpg
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
IMG_8840-1.jpg
دکتر عرب خردمند گفت: اگر کسی به خاطر کسب ثروت و شهرت به دنبال پزشکی باشد فایده ای ندارد.
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
IMG_8823-1.jpg
دکتر عرب خردمند گفت: اگر کسی به خاطر کسب ثروت و شهرت به دنبال پزشکی باشد فایده ای ندارد.
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
255-1.jpg
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۱-۰۴-۴۰.jpg
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
IMG_8842.JPG
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
photo_۲۰۱۷-۰۸-۲۳_۱۱-۰۴-۲۷.jpg
با برگزاری کارگاه آموزشی صورت گرفت
IMG_8840.jpg
نمایش 9,141 - 9,160 از 51,649 نتیجه
آیتم در هر صفحه 20
از 2,583